Logo MKVNK

Výskum

Vo svojom výskume sa zaoberám nasledovnými témami:

Záverečné práce

Ponúkam možnosť pracovať na bakalárskych a diplomových prác z oblastí, ktorým sa venujem vo výskume (viď hore).

Konkrétnu tému dohodneme individuálne aj podľa Vašich predstáv a potrieb.

Vyžaduje sa, aby práca bola písaná výhradne v LaTeXu. Prácu možno písať v anglickom alebo slovenskom jazyku.

Publikácie