foto

O mne

Moje meno je Marcel Makovník a som doktorandom na FMFI UK. Vo svojej dizertačnej práci sa pod vedením doc. RNDr. Pavla Chalmovianského, PhD. zaoberám spracovaním pletív, presnejšie nelineárnymi rafinačnými metódami s použitím algebraickej aproximácie.

Kontakt

Mgr. Marcel Makovník
Katedra algebry a geometrie, FMFI UK
miestnosť: M-123

email: marcel.makovnik@fmph.uniba.sk
web: https://mkvnk.sk

Konzultácie

Osobne v miestnosti M-123 po predošlej dohode emailom. Prosím, aby ste v emaile uviedli tému konzultácie a navrhli čas mimo mojej výučby a účasti na výučbe.

Výučba

Utorok13:10 -- 14:40 M-217 Webovská grafika
Utorok14:50 -- 16:20 I-H3 Webovská grafika
Streda15:40 -- 17:10 M-118 Počítačová grafika (1)

Semináre

Pondelok 9:50 -- 11:20 M-116 Seminár zo pseudoeuklidovskej geometrie