foto

O mne

Moje meno je Marcel Makovník a som doktorandom na FMFI UK. Vo svojej dizertačnej práci sa pod vedením doc. RNDr. Pavla Chalmovianského, PhD. zaoberám spracovaním pletív, presnejšie nelineárnymi rafinačnými metódami s použitím algebraickej aproximácie.

Kontakt

Mgr. Marcel Makovník
Katedra algebry a geometrie, FMFI UK
miestnosť: M-123

email: marcel.makovnik@fmph.uniba.sk
web: https://mkvnk.sk

Konzultácie

Osobne v miestnosti M-123 po predošlej dohode emailom. Prosím, aby ste v emaile uviedli tému konzultácie a navrhli čas mimo mojej výučby a účasti na výučbe.

Výučba

Utorok8:10 -- 9:40 M-217 Počítačová grafika (2)
Pondelok16:30 -- 18:00 M-120Grafické systémy, vizualizácia a multimédiá

Semináre

Pondelok 9:50 -- 11:20 M-116 Seminár zo pseudoeuklidovskej geometrie