Logo MKVNK
foto

O mne

Moje meno je Marcel Makovník a som odborným asistentom na FMFI UK. Vo svojom výskume sa zaoberám využitím nelineárnych metód v spracovaní geometrických dát.

Kontakt

Mgr. Marcel Makovník, PhD.
Katedra algebry a geometrie, FMFI UK
miestnosť: M-123

email: marcel.makovnik@fmph.uniba.sk
web: https://mkvnk.sk

Konzultácie

Osobne v miestnosti M-123 po predošlej dohode emailom. Prosím, aby ste v emaile uviedli tému konzultácie a navrhli čas mimo mojej výučby a účasti na výučbe.

Výučba

Semináre