Logo MKVNK

Digitálne edukačné technológie pre deskriptívnu geometriu

Informácie o predmete

Vitajte na predmete Digitálne edukačné technológie pre deskriptívnu geometriu pre 3. ročník bakalárskeho štúdia Učiteľstva deskriptívnej geometrie.


Kurz sa koná každý Štvrtok, 14:00-15:40 v miestnosti M-120.


Odporúčaná študijná literatúra:

Lekcie

1. lekcia

Úvod, prehľad kurzu

Ovládanie, používateľské prostredie, transformácie

2. lekcia

Transformácie, modelovanie hranatých objektov 1

3. lekcia

Modelovanie hranatých objektov 2

Checkpoint

4. lekcia

Modelovanie hranatých objektov 3

Checkpoint - hotová stolička

5. lekcia

Úvod do tieňovania a textúrovania 1

Textúry - tehla

6. lekcia

Úvod do tieňovania a textúrovania 2

Materiály k lekcii

7. lekcia

Úvod do tieňovania a textúrovania 3

Materiály k lekcii

8. lekcia

Modifikátory

Materiály k lekcii

9. lekcia

Tesanie

Materiály k lekcii

10. lekcia

Jednoduchá animácia - prelet kamery

Materiály k lekcii

11. lekcia

Vlastnosti rendrovania

Materiály k lekcii

12. lekcia

Dojazdy

Materiály k lekcii

Zadania

Úloha

Zadanie úlohy

Hodnotenie

Z predmetu je možné získať 100 bodov za projekt, ktorý sa odovzdá ku koncu semestra.

Stupnica hodnotenia predmetu:

Pri odhalení podvádzania sa všetkým zúčastneným strhne 20b. Podľa pravidiel fakulty je podvádzanie zároveň podnetom na začatie disciplinárneho konania. Za podvádzanie sa považuje i situácia, keď je spoločná len časť vypracovaného zadania alebo sa kopíruje riešenie, ktoré bolo odovzdané v priebehu minulých rokov.