<< Späť

Zadanie projektu

Projekt v zrýchlenom režime je zložený z dvoch častí -- grafického návrhu (20 bodov) a implementácie stránky (30 bodov). Náplňovo pôjde o mierne upravenú verziu projektu, ktorý vzniká priebežne počas semestra v štandardnom režime.

Grafický návrh webstránky

Cieľ

Pracujete na projekte na konkrétnu tému pre fiktívneho, príp. reálneho klienta. Téma projektu je na vašom rozhodnutí. Ako inšpirácia môžu poslúžiť nasledovné témy:

Čo má manuál obsahovať?

Písmo (3b)

Každú variáciu ilustrujte príkladom a opisom, kedy sa používa.

Farby (3b)

Logo (5b)

Charakteristické grafické prvky (3b)

Definujte pre váš grafický dizajn minimálne 3 grafické prvky (okrem tých na predošlých snímkach), ktoré sú jedinečné pre vašu stránku. Každý prvok opíšte a ilustrujte na príklade.

Nápady pre charakteristické grafické prvky:

Spracovanie manuálu (6b)

Pri sprievodných textoch v manuále sa používa neosobné vyjadrovanie a gnómický prézent (t. j. vyhýbame sa používaniu 1. osoby napr. Pre nadpisy som/sme zvolil/i červenú farbu.).

Pri tvorbe manuálu máte teda voľnú ruku, avšak pre získanie maximálneho hodnotenia, musí obsahovať všetky spomenuté požiadavky.

Implementácia webstránky

Cieľ

Čo sa hodnotí?

Z nasledovnej ponuky si môžete vybrať ľubovoľný počet prvkov, avšak sa vám zaráta maximálne 10 bodov. Každý typ sa hodnotí maximálne len raz (čiže keď vložíte 5 videí, získať môžete stále len 1 bod): Vlastný návrh len po predošlej konzultácii (osobne alebo e-mailom)

Podmienky hodnotenia a odovzdávania

Odovzdávate vždy autorské projekty vytvorené výhradne pre účel tohto predmetu, t. j. také, ktoré neboli vytvorené na iných predmetoch (UWD a pod.).

Je zakázané (takéto projekty nebudú hodnotené): Odovzdané stránky nesmú byť dynamické (PHP).

V rámci grafického návrhu odovzdávate aj logo v surovom formáte (t. j. .svg súbor z Inkscape, prípadne vytvorené v inom vektorovom grafickom editore).

Obe časti projektu odovzdávate výlučne naraz v jednom skomprimovanom priečinku (.zip, .rar, .7z), pričom jednotlivé časti projektu (grafický návrh, implementácia) sú v osobitných podpriečinkoch. Projekt následne odovzdáte prostredníctvom formulára na predošlej stránke.

Vypracovanie projektu v zrýchlenom režime je možné kombinovať so štandardným režimom!

Neočakávame od vás návrh na profesionálnej úrovni – cieľom cvičení je podnietiť vašu kreativitu a vytvoriť vašu autorskú webstránku v plnom rozsahu.