<< Späť

05 -- O logu, Inkscape 4, GIMP

Logo

01

Pojem logo je skrátená forma slova logotype (z gréckeho logos (slovo) a typos (výtlačok)). Je to vlastne grafická značka používaná komerčnými spoločnosťami, organizáciami či jednotlivcami, ktorej cieľom je odlíšiť produkt či službu od konkurencie.

Historicky sme určité formy log zaznamenali už v období pred Kristom (odtlačky na minciach). Avšak história moderného loga, ktoré slúži na (komerčné) odlíšenie produktu sa datuje do roku 1876, kedy pivovar Bass začal používať červený trojuholník ako logo na svojich výrobkoch.

Typy log

Súčasný dizajn log možno rozlíšiť do niekoľkých kategórií. Ako uvidíme neskôr, množstvo log vznikne kombináciou viacerých typov, čo nám pri tvorbe dáva vôľu experimentovať.

Samozrejme, často sa vyskutujú aj logá, ktoré vznikajú kombináciou (napr. symbol + názov). Výhodou tohto prístupu je ešte stále väčšia flexibilita. Zaujímavým využitím tohto prístupu je situácia, kedy názov značky (textová časť) sa stane priamo súčasťou symbolu, ako je možné vidieť napríklad na logu Burger King, kde samotný názov symbolizuje dve placky mäsa (indikované červenou farbou) uložené medzi dvoma polovicami žemle:

14

Špecifickou kategóriou log, ktoré využívajú kombináciu prístupov sú emblémy. Väčšinou obsahujú text vnútri symbolu a obsahujú veľa detailov. To môže spôsobiť, že pri určitej veľkosti prestávajú byť čitateľné, čo možno považovať za úskalie emblémov. Používajú sa na vyjadrenie tradičnosti (napr. logo UK a jej fakúlt), čiže často charakterizujú značku od svojho vzniku. Príkladom tejto situácie je Harley Davidson, ktorý (až na veľmi drobné zmeny) v súčasnosti používa to isté logo od roku 1910:

15

Za zmienku stojí aj prípad značky Starbucks (od roku 1971), ktorá postupne od emblematického loga prešla skôr k symbolickému vyobrazeniu loga:

16

Negatívny priestor

je priestor okolo objektov v obraze. V umení a špeciálne v tvorbe log je najzreteľnejší, pokiaľ tento negatívny priestor sám tvorí objekt. Asi za jeden z najnotorickejších príkladov považovať obraz, kde negatívny priestor okolia kalichu tvorí dve na seba pozerajúce tváre:

17

Využívanie negatívneho priestoru je vynikajúci kreatívny proces, ktorý často pozdvihne dizajn na ďalšiu úroveň. Skúste sa inšpirovať a zodpovedať nasledovnú úlohu:

NA ZAMYSLENIE

Identifikujte, aké objekty sú tvorené negatívnym priestorom pri nasledovných logách a zamyslite sa, ako zapadajú do oblasti pôsobenia daných značiek:

18 19 20 21
Odpoveď

Carrefour (sieť potravín) -- negatívny priestor medzi modrou a červenou časťou vytvára písmeno "C" v rovnakom fonte ako je uvedený názov siete.

FedEx (logistická spoločnosť) -- rafinované využitie kerningu (rozostupu medzi písmenami), ktorý je nastavený tak, aby sa jednotlivé znaky dotýkali, vytvára negatívny priestor medzi písmenami "E" a "x". Ten vytvára šípku, ktorá symbolizuje pohyb či presun.

NBC (masmediálna spoločnosť) -- toto logo je ukážkou "prepletenia" objektov s negatívnym priestorom. Negatívny priestor totiž vytvára telo páva, ktorý je logickou súčasťou svojho chvosta a bez tela by nebolo možné jednoducho identifikovať, že "vejáriky" symbolizujú páva.

Levi's (módna spoločnosť, špecializujúca sa najmä na výrobu džínsov) -- tento príklad je skôr na odľahčenie a nie úplne zrejmý. Totiž, ak v ňom hľadáme využitie negatívneho priestoru, môžeme tam spozorovať sediaci zadok na stoličke. Avšak, oficiálne ide o motív netopierieho krídla a takisto "dvojitá vlnka" znázorňuje šev, ktorý sa nachádza na zadných vreckách džínsov.

Praktické rady k tvorbe loga

Pri tvorbe si treba vždy uvedomovať, že logo býva zobrazované v rôznych veľkostiach (od niekoľkých metrov na megaboardoch až po niekoľko milimetrov, napríklad na propagačných guličkových perách) a snažiť sa čo najlepšie tomu prispôsobiť jeho vzhľad. Totiž, pri zmene rozmerov (najmä pri zmenšení) by sa nemala stratiť zásadná informácia.

Logo má byť výstižné a upútať na prvý pohľad. To je často možné docieliť kreatívnym prístupom, ako je napríklad využívanie negatívneho priestoru, či hra so samotným významom názvu značky. Je veľmi vhodné držať sa pravidla "Pokiaľ si vystačíte s málom, pracujte s málom". Priveľké množstvo detailných prvkov totiž môže pôsobiť rušivo.

Pokiaľ je možné, vždy sa pýtajte na názor druhých a zisťujte kritiku. To čo sa môže javiť ako zrejmé vám, sa nemusí javiť ako zrejme ostatným. Vyhnete sa tak rôznym nedorozumeniam, ako je napríklad logo Brazílskeho inštútu orientálnych štúdií (ktoré bolo v krátkom čase po zverejnení stiahnuté), zobrazujúce pagodu v popredí zapadajúceho slnka:

22

Inkscape 4

Poslednými možnosťami, ktoré si v rámci práce s Inkscapom ukážeme sú rozmiestňovanie a zarovnávanie.

Rozmiestňovanie

Myšlienkou tejto funkcie je rozmiestniť objekty do pravidelnej mriežky vzhľadom na nejaký význačný bod každého objektu. Názorne si to ukážeme na 6 objektoch.

Ako vidíme, rozmiestnenie nám môže rozhádzať očakávané poradie objektov. Preto je vhodné si ich pouklad približne do presnej polohy.

Je dôležité zoskupiť objekty, ktoré majú byť zoskupené, pretože rozmiestnenie roztriedi všetky označené objekty.

V našej práci sa nám táto funkcia môže zísť napríklad pri znázornení fotogalérie.

ÚLOHA

Skúšajte ďalšie hodnoty počtu riadkov a stĺpcov a sledujte správanie objektov. Taktiež, vyskúšajte si niekoľko typov zarovnania a skontrolujte, či výsledok naozaj korešponduje s možnosťou, ktorú ste zvolili.

Zarovnávanie

Prostredníctvom zarovnávania môžeme docieliť zarovnanie jedného alebo skupiny objektov vzhľadom na iný označený objekt, prípadne stránku. Tým pádom túto funkcionalitu možno v určitých prípadoch považovať za alternatívu k individuálnemu prichytávaniu objektov.

Taktiež pomocou príslušného okna vieme nastaviť rovnomerné rozostupy medzi jednotlivými objektami, čím sa dá čiastočne nahradiť funkcionalita predošlého rozmiestňovania. Obe možnosti sú demonštrované v nasledovnom videu. Všimnite si, že v ponuke sa nachádza niekoľko možností, akým spôsobom objekty zarovnávať:

ÚLOHA

Vyskúšajte aj ďalšie kombinácie možností zarovnania (nie len vzhľadom na stredy) a taktiež zarovnávanie vzhľadom na iný objekt (možnosti First selected a Last selected).