<< Späť

Zadanie 3. úlohy

Implementácia

Cieľ

Čo sa hodnotí?

Responzivita (5 bodov)

Stránka sa správa responzívne. Treba implementovať aspoň jednu väčšiu zmenu v rozvrhnutí stránky, prispôsobiť veľkosť textu a celkovo dobrú čitateľnosť stránky pri užšom rozlíšení a pre aspoň jedno externé zariadenie (mobil, tablet).

Voliteľné prvky

Z nasledovnej ponuky si môžete vybrať ľubovoľný počet prvkov, avšak sa vám zaráta maximálne 10 bodov. Každý typ sa hodnotí maximálne len raz (čiže keď vložíte 5 videí, získať môžete stále len 1 bod):

Obmedzenia

Odovzdávate vždy autorské projekty vytvorené výhradne pre účel tohto predmetu, t. j. také, ktoré neboli vytvorené na iných predmetoch (UWD a pod.).

Je zakázané (takéto projekty nebudú hodnotené):

Odovzdané stránky nesmú byť dynamické (PHP).

Spôsob odovzdávania

Všetky zdrojové súbory zarchivujete (.zip, .rar) a tento archív odovzdáte do formulára.

Hodnotenie úlohy

Táto úloha je hodnotená. Upozorňujem, že sú na ňu mierne iné nároky ako v zrýchlenom režime!