<< Späť

Zadanie 2. úlohy

Grafický návrh webstránky

Cieľ

Čo má manuál obsahovať?

Písmo (2b)

Každú variáciu ilustrujte príkladom a opisom, kedy sa používa.

Farby (2b)

Logo (1b)

Charakteristické grafické prvky (3b)

Definujte pre váš grafický dizajn minimálne 3 grafické prvky (okrem tých na predošlých snímkach), ktoré sú jedinečné pre vašu stránku. Každý prvok opíšte a ilustrujte na príklade.

Nápady pre charakteristické grafické prvky:

Spracovanie manuálu (4b)

Prvý náhľad stránky (3b)

Náhľad by sa mal v čo najväčšej miere podobať už na konečný výsledok – webstránku. Náhľady môžete odovzdať ako osobitné (.pdf) súbory.

Pri sprievodných textoch v manuále sa používa neosobné vyjadrovanie a gnómický prézent (t. j. vyhýbame sa používaniu 1. osoby napr. Pre nadpisy som/sme zvolil/i červenú farbu.).

Pri tvorbe manuálu máte teda voľnú ruku, avšak pre získanie maximálneho hodnotenia, musí obsahovať všetky spomenuté požiadavky.

Spôsob odovzdávania

Vypracovanie manuálu odovzdávate vo formáte .pdf. Náhľady stránky môžete odovzdať aj ako osobitné pdf súbory. Všetky súbory následne zarchivujete (.zip, .rar) a tento archív odovzdáte do formulára.

Hodnotenie úlohy

Táto úloha už je hodnotená. Upozorňujem, že sú na ňu mierne iné nároky ako v zrýchlenom režime! Ako inšpirácia môžu poslúžiť nasledovné dva manuály z minulého roka: Ukážka 1 Ukážka 2