<< Späť

Zadanie 1. úlohy

KROK 1 -- Inšpirácia pre ďalšiu prácu

Skúste si najprv zodpovedať nasledovné otázky:

Stanovte koncept

čo chcete zvestovať svetu?

aké je posolstvo?

je jedno ako úžasne niečo na pohľad vyzerá, pokiaľ to nenesie nejaké posolstvo

Komunikujte na úkor efektnej ozdobnosti

ako môžete vyzdvihnúť koncept?

aký má byť význam dizajnu?

experimentujte s tvarmi, detailmi, efektami

nevhodný výber podoby konceptu môže spôsobiť, že posolstvo bude pôsobiť inak než zamýšľate.

Vždy si ujasnite svoj zámer

jedna vec sa môže javiť viacerými spôsobmi

vrtkavosť a neistota je spoznateľná

Čo je cieľom úlohy

Snažte sa zodpovedať otázky položené v predošlom texte. Premyslite si, o čom by ste chceli robiť váš projekt, akým obsahom by ste ho chceli naplniť a aké posolstvo má ponúknuť. Forma ani obsah nie sú predpísané. Nápady môžete písať aj na papier. Netreba sa báť kresliť a svoje myšlienky ilustrovať (či už prostredníctvom grafického softvéru alebo aj rukou na papier). Snažte sa byť čo najkonkrétnejší vo vašich nápadoch – pomôže vám to pri ďalšej tvorbe projektu.

Inšpirácie pre typy projektov

MOŽNÁ UKÁŽKA

Témou môjho projektu by mala byť podporná webstránka k softvéru, na ktorom pracujem v rámci svojej bakalárskej práce.

Softvér nesie názov Explico (zo španielčiny - vysvetlím) a jeho účelom je zobrazenie postupu krok za krokom pre základné operácie s maticami a vektormi (napr. postup rátania determinantov, vektorového súčinu a pod.).

Softvér a teda aj stránka majú slúžiť študentom, ktorí sú účastníkmi úvodného kurzu z lineárnej algebry, čiže sú to najmä prváci z rôznych odborov na našej fakulte.

Tomu by som chcel/-a prispôsobiť aj vzhľad webstránky – teda najmä, aby pôsobil sviežo, avšak nie príliš farebne, aby sa navodil dojem, že sa jedná o serióznu učebnú pomôcku a nie voľnočasovú hru.

Prvý nápad pre logo tohto softvéru je usporiadanie písmen názvu do matice, avšak tu vidím problém, že názov má 7 písmen, čo vieme uložiť len do matice 1x7 alebo 7x1, zaujímavé riešenie by však mohlo vyzerať aj ako priložený obrázok.

Stránka by mala mať niekoľko podstránok, pričom na jednej z nich by malo byť možné softvér stiahnuť, jednu chcem venovať dokumentácii softvéru a taktiež osobitnú stránku chcem pre kontaktné informácie autora.

Na úvodnej stránke by som chcel/-a okrem stručného a výstižného popisu môjho softvéru aj prezentačné video, na ktorom sa ukazuje používateľské rozhranie, prípadne niekoľko snímok, ktoré by tvorili koláž fotografií.

ukazka

KROK 2 -- Logo

Ak ste už v prvej fáze premýšľali o tom, ako by malo vyzerať sprievodné logo pre váš projekt, teraz prichádza na rad jeho technická realizácia v Inkscape.

Pri tvorbe sa skúste zamyslieť nad tipmi a princípmi odprezentovanými na cvičení, čo sa týka farby, typografie i samotnej tvorby loga.

Taktiež pri tvorbe loga začnite premýšľať dopredu -- najmä na použité farby, fonty a celkový grafický jazyk loga. Inak povedané, premýšľajte nad logom v širšom kontexte, a to, ako bude pôsobiť prezentované na webstránke.

Tento návrh nie je dogma, ktorej sa musíte držať počas celej tvorby projektu. Jej cieľom je naštartovať kreatívny proces tvorby vašej stránky a vymenovať nápady, ktoré vám pomôžu pri jej tvorbe – nie všetky nápady, ktoré vymenujete sa vám do výsledného návrhu hodia.

Spôsob odovzdávania

Vypracovanie kroku 1 odovzdajte vo formáte .pdf, a to aj v prípade, že ste nápady podávali na papier (vtedy stačí dostatočne kvalitná a čitateľná fotografia / sken). Logo odovzdávajte výhradne vo formáte (.svg). Oba súbory následne zarchivujete (.zip, .rar) a tento archív odovzdáte do formulára.

Hodnotenie úlohy

Táto úloha je jediná, ktorá nie je hodnotená (nie sú v nej merateľné požiadavky), avšak je povinná. Účastníci kurzu, ktorí neodovzdajú túto úlohu, zvyšok nebudú mať hodnotený.

Po odovzdaní úloh budete dostávať spätnú väzbu, ktorá bude o. i. obsahovať rady a tipy, akým smerom by sa mohol váš projekt uberať 😊.