Cvičenia Zadania Hodnotenie Odovzdávanie Linky

Vitajte na cvičeniach z predmetu Webovská grafika!
Okrem AiS, je potrebné pridať sa aj do Teamsu s nasledovným kódom: 8xaiqgy

Cvičenia

1. cvičenie -- 20. septembra 2021
2. cvičenie -- 27. septembra 2021
3. cvičenie -- 4. októbra 2021
4. cvičenie -- 11. októbra 2021
5. cvičenie -- 18. októbra 2021
6. cvičenie -- 25. októbra 2021
7. cvičenie -- 8. novembra 2021
8. cvičenie -- 15. novembra 2021
9. cvičenie -- 22. novembra 2021
  CSS -- relatívne jednotky, pozície
  HTML -- sémantika

  Vytvorte hru o hľadaní duchov. Pravidlá: na stránke sú schovaní traja duchovia. Zjavia sa až keď na nich ukážete myškou. Keď je duch viditeľný a kliknete, oznámi vám dôležitú informáciu v bublinke. Hra funguje aj keď zmeníte veľkosť okna. Duchovia by sa mali úmerne zmenšiť, aby sa tam zmestili.

  link Obrázok 1

  link Obrázok 2

  image Referencia


10. cvičenie -- 29. novembra -- 5. decembra 2021
11. cvičenie -- 6. -- 12. decembra 2021
12. cvičenie -- 13. -- 19. decembra 2021

Zadania

Cieľom cvičení je vytvoriť webovú prezentáciu pre klienta. Klienti pochádzajú z rôznych oblastí (napr. luxusné značky, umelci, komerčné produkty a pod.), pričom každá má svoje špecifické požiadavky. Realizácia takejto zákazky má niekoľko fáz, ktorým sa budeme venovať počas cvičení.

Štandardný režim


1. úloha -- do 17. októbra 2021, 24. októbra 2021, 31. októbra 2021
Inšpirácia pre ďalšiu prácu + logo
2. úloha -- 28. novembra 2021
Grafický návrh
3. úloha -- 9. januára 2022
Implementácia

Zrýchlený režim

Zadanie -- do 31. októbra 2021

Hodnotenie (štandardný režim)

Predmet je hodnotený na základe testov na prednáške a odovzdaného projektu na cvičeniach.

Prednášky

Prednášky tvoria 50% celkového hodnotenia predmetu, preto bude možné získať 50 bodov, ktoré sú rozdelené nasledovne:

Pre ukážky testov z minulých rokov kliknite na príslušné odkazy. Ukážky vám majú priniesť predstavu o forme a rozsahu otázok, nie ich obsahu.

Cvičenia

Cvičenia tvoria 50% celkového hodnotenia predmetu, preto bude možné získať 50 bodov, ktoré sú rozdelené nasledovne:

Na pripustenie ku skúške je potrebné získať aspoň 25 bodov.

Za neskoré odovzdanie úlohy, avšak najneskôr do jedného týždňa, sa počet získaných bodov vydelí číslom 2.

Účasť na cvičeniach nie je povinná ani hodnotená.

Odovzdávanie

Ku každej úlohe je k dispozícii zadanie s uvedeným počtom bodov pre jednotlivé časti.

Úlohy odovzdávate prostredníctvom formulára, ktorý je zverejnený spolu so zadaním. Na každé zadanie sú vyhradené aspoň 3 týždne. Termín odovzdania je uvedený pri zadaní a po ňom už nebude možné súbory nahrať. Odovzdávajte vždy finálnu verziu vypracovanej úlohy.

Náležitosti odovzdávania jednotlivých fáz budú špecifikované pri zadaniach.

Pri každom vypracovaní všetky súbory vložíte do archívu (.rar, .zip, .7z) a tento archív odovzdáte do formulára.


Za podvádzanie sa všetkým zúčastneným strhne 20 bodov z celkového hodnotenia (za každú takúto úlohu). Za podvádzanie sa považuje i situácia, keď je spoločná len časť vypracovaného zadania alebo sa kopíruje riešenie, ktoré bolo odovzdané v priebehu minulých rokov. Podľa pravidiel fakulty je zároveň podnetom na začatie disciplinárneho konania.

Hoci sa zdá, že na odovzdanie úloh je dostatok času, neodporúča sa robiť ich "na poslednú chvíľu".

Linky

link Inkscape -- editor pre vektorovú grafiku

link GIMP -- editor pre rastrovú grafiku a manipuláciu fotografií

link Komodo Edit -- šikovný editor pre písanie webu