Cvičenia Zadania Hodnotenie Odovzdávanie Linky

Vitajte na cvičeniach z predmetu Webovská grafika!
Je zverejnené zadanie prvej úlohy, ktorú treba odovzdať do 15. novembra.

Cvičenia

1. cvičenie -- 22. septembra 2020
    Info, podmienky hodnotenia
2. cvičenie -- 6. 10 - 13. 10. 2020
3. cvičenie -- 13. 10. - 20. 10. 2020
4. cvičenie -- 20. 10. - 27. 10. 2020
5. cvičenie -- 27. 10. - 3. 11. 2020
6. cvičenie -- 3. 11. - 10. 11. 2020
7. cvičenie -- 10. 11. - 17. 11. 2020
8. cvičenie -- 17. 11. - 24. 11. 2020
9. cvičenie -- 24. 11. - 1. 12. 2020
10. cvičenie -- 1. 12. - 8. 12. 2020
11. cvičenie -- 8. 12. - 15. 12. 2020

Zadania

Cieľom cvičení je vytvoriť webovú prezentáciu pre klienta. Klienti pochádzajú z rôznych oblastí (napr. luxusné značky, umelci, komerčné produkty a pod.), pričom každá má svoje špecifické požiadavky. Realizácia takejto zákazky má niekoľko fáz, ktorým sa budeme venovať počas cvičení.

Štandardný režim


1. úloha -- do 15. novembra 2020, 23:59
Inšpirácia pre ďalšiu prácu + logo
2. úloha -- do 22. decembra 2020, 23:59
Grafický návrh
3. úloha -- do 20. januára 2021, 23:59
Implementácia

Zrýchlený režim

Hodnotenie (štandardný režim)

Predmet je hodnotený na základe testov na prednáške a odovzdaného projektu na cvičeniach.

Prednášky

Prednášky tvoria 50% celkového hodnotenia predmetu, preto bude možné získať 50 bodov, ktoré sú rozdelené nasledovne:

Pre ukážky testov z minulých rokov kliknite na príslušné odkazy. Ukážky vám majú priniesť predstavu o forme a rozsahu otázok, nie ich obsahu.

Cvičenia

Cvičenia tvoria 50% celkového hodnotenia predmetu, preto bude možné získať 50 bodov, ktoré sú rozdelené nasledovne:

Na pripustenie ku skúške je potrebné získať aspoň 25 bodov.

Za neskoré odovzdanie úlohy, avšak najneskôr do jedného týždňa, sa počet získaných bodov vydelí číslom 2.

Účasť na cvičeniach nie je povinná ani hodnotená.

Odovzdávanie

Ku každej úlohe je k dispozícii zadanie s uvedeným počtom bodov pre jednotlivé časti.

Úlohy odovzdávate prostredníctvom formulára, ktorý je zverejnený spolu so zadaním. Na každé zadanie sú vyhradené aspoň 3 týždne. Termín odovzdania je uvedený pri zadaní a po ňom už nebude možné súbory nahrať. Odovzdávajte vždy finálnu verziu vypracovanej úlohy.

Náležitosti odovzdávania jednotlivých fáz budú špecifikované pri zadaniach.

Pri každom vypracovaní všetky súbory vložíte do archívu (.rar, .zip, .7z) a tento archív odovzdáte do formulára.


Za podvádzanie sa všetkým zúčastneným strhne 20 bodov z celkového hodnotenia (za každú takúto úlohu). Za podvádzanie sa považuje i situácia, keď je spoločná len časť vypracovaného zadania alebo sa kopíruje riešenie, ktoré bolo odovzdané v priebehu minulých rokov. Podľa pravidiel fakulty je zároveň podnetom na začatie disciplinárneho konania.

Hoci sa zdá, že na odovzdanie úloh je dostatok času, neodporúča sa robiť ich "na poslednú chvíľu".

Linky

link Inkscape -- editor pre vektorovú grafiku

link GIMP -- editor pre rastrovú grafiku a manipuláciu fotografií

link Komodo Edit -- šikovný editor pre písanie webu