Aktuálne Cvičenia Zadania Hodnotenie Odovzdávanie Linky

Aktuálne

Vitajte na programovacej časti cvičení z predmetu Reprezentácie geometrických objektov.

Cvičenia

Pre informácie o cvičeniach navštívte stránku RNDr. Martiny Bátorovej, PhD.. Na tejto stránke nájdete pokyny len k programovacím úlohám.

Zadania

Hodnotenie

Programovacie úlohy tvoria 75% (bodov) z celkového hodnotenia cvičení. Programovacích úloh bude 5, každá po 15 bodov.

Odovzdávanie

Zadania vypracovávate v jazyku C# a vývojovom prostredí Visual studio 2015/2017/2019 Community s použitím WPF (Windows presentation foundation). Na každé zadanie budú vyhradené aspoň 2 týždne, presný termín bude vždy uvedený v danom zadaní.
Pre každé zadanie bude vytvorený formulár pre odovzdávanie a podrobné inštrukcie, čo má aplikácia obsahovať. Vždy odovzdávajte samostatne spustiteľný (.exe) súbor a takisto všetkty zdrojové súbory (projekt). Aplikácia musí byť spustiteľná aj na čistom stroji, aj prostredníctvom spustenia v projekte z VS2015.
Pri každom vypracovaní všetky súbory vložíte do archívu (.rar, .zip, .7z) a tento archív odovzdáte do formulára. Vždy odovzdávajte finálnu verziu vášho vypracovaného zadania!


Pri odhalení podvádzania pri riešení úloh sa všetkým zúčastneným strhne 20b. Podľa pravidiel fakulty je zároveň podnetom na začatie disciplinárneho konania. Za podvádzanie sa považuje i situácia, keď je spoločná len časť vypracovaného zadania alebo sa kopíruje riešenie, ktoré bolo odovzdané v priebehu minulých rokov.
Hoci sa zdá, že na odovzdanie úloh je dostatok času, neodporúča sa robiť ich "na poslednú chvíľu".

Linky

Vzorové aplikácie pre jednotlivé úlohy môžu pre správne fungovanie vyžadovať inštaláciu Microsoft Visual C++ 2010 Redistributable package

picture_as_pdf Základy C# a vytvárania WPF aplikácií.

linkChaikinov algorithmus -- riadiace vrcholy sa pridávajú klikaním do plochy, body krivky sa vyrátavajú "za behu".

archive Vzorová aplikácia s komentovaným zdrojovým kódom.